top of page
Artair sa Chaisteal

Artair sa Chaisteal

Artair sa Chaisteal by Morag Anna NicNeill.

 

This book is written in Scottish Gaelic and is 96 pages long. It is written for young adults.

 

Chan eil Artair dèidheil air an sgoil idir agus chan eil càil inntinneach a' tachairt dha uair sam bith. Ach tha sin ag atharrachadh gu luath nuair a tha e fhèin agus an clas aige a' dol air turas-sgoile chun a' Chaisteil Ghruamaich... Is beag a bha dhùil aig Artair bochd ris an dàna-thuras eagalach a bha roimhe; trannsaichean diomhair, seomraichean falaichte, tachartasan os-nadarra agus daoine borba as a dheidh. Ann am priobadh na sula , tha a shaoghal a'dol bun-os-cionn... Ach saoil an tarr e as le a bheatha...

 

Translation: Artair is not exited about school at all and nothing interesting ever happens. This changes quickly when he and his class go on a school trip to a haunted castle ... Little did poor Artair know about about the scary trip that was ahead of him:  mysterious corridors, hidden rooms, unnatural happenings and dangerous people after him. In a flash his world has turned upside down... will he escape with his life?

    £7.95Price
    bottom of page