top of page
Seòras Ruadh agus Barabal

Seòras Ruadh agus Barabal

Seoras Ruadh agus Barabal By Morag Anna NicNeill.

 

This book is written in Scottish Gaelic, its 122 pages  and is written for young adults.

 

Nuair a tha Barabal a' gluasad gu dachaigh eile, chan eil i a' faireachdainn ach brònach is aonranach, oir tha a pàrantan daonnan ag argamaid agus chan aithne dhi duine anns a' bhaile ùr. Tha cùisean ag atharrachadh gu luath nuair a tha i a' coinneachadh ri cat annasach aig a bheil cumhachdan mì-nàdarra...
Chan fhada gus a bheil a beatha gu math nas inntinniche agus Seòras Ruadh ga toirt leis air cuairtean seunta gu àiteachan iongantach, far a bheil iad a' coinneachadh ri iomadh caractar a tha a cheart cho mìorbhaileach ris a' chat ruadh fhèin...

 

English Translation : When Barabal is moving to a new home she is feeling nothing but sad and lonely as her parents are always arguing and she dosen't know anybody in this new town. Things change quickly when she meets an unusual cat that has unnatural qualities ... 

Its not long until her life is far more interesting and Seòras Ruadhis bringing her on enchanted trips to wonderful places where they meet many people that are just as fantastic as the ginger cat...

 

    £6.95Price
    bottom of page